10.5. El. obvody online

10.05.2021

Pracovali jsme v programu na webu , vytvářeli jste si obvody, stanovili podmínky které musí platit, aby svítila žárovka. 

Ukázali si symboly používané při tvorbě el. plánů a vyzkoušeli doplňovat tabulky svítí nesvítí. 

Společně jsme prošli úkoly na jamboardu zde.

Jako práci můžete odevzdat doplněné úlohy na jamboardu.