7. ROČNÍK LITERATURA, SLOH

Zde najdeš zadání úkolů a informace o probrané látce.

Vytvoř myšlenkovou mapu o Janu Ámosi Komenském (jeho době, životě a jeho díle) ve stejném duchu, jako byla myšlenková mapa o W. Shakespearovi, kterou jste vyplňovali cca před měsícem. Pro připomenutí ji znovu přikládám v příloze.

Vezmi si od Markéty pracovní list týkající se života a díla Williama Shakespeara a vypracuj ho. Protože příští týden ve škole nebudu, práci mi pošli vyfocenou na whatsapp.

Jméno William Shakespeare už jste určitě někdy slyšeli. Největší dramatik všech dob, ale také básník - autor milostných sonetů. Přečtěte si o jeho životě a dělejte si poznámky, které informace pro vás byly nové, co vás překvapilo, jestli některou informaci nechápete nebo je v rozporu s tím, co jste si o něm dosud mysleli nebo slyšeli.

Projděte si druhy lyriky a krom úkolů, které jsou na PL, se ještě zaměřte na hledání metafor a přirovnání v básních.

Vaším úkolem je pročíst si a vypracovat pracovní listy s názvem "souhrnný test", jehož tématem jsou pověsti a pohádky (test 1) a lidová slovesnost, mytologie, báje (test 2).