6. třída - zadání 2020/2021

Zde najdete zadání pro úkoly týdne.

Úkol týdne - 7.5. - 21.5. - Pracovní list - Starověké Athény a Sparta

Pro vypracování úkolu použijte prezentaci, kterou máte v záložce DĚJEPIS/STAROVĚK/ŘECKO


Úkol týdne - 23.4. - 30.4. - Staré řecké báje a pověsti

Přečtěte si libovolnou řeckou báji (například z knihy od Eduarda Petišky) a napište mi na ní RECENZI. O čem pověst vypráví, jaké jsou hlavní postavy a hlavně váš názor na danou pověst (jak se vám líbila, jak se vám četla, zdali byla srozumitelná, co vám na ní vadilo, co byste případně změnili a další). Tex napsaný ideálně ve wordu mi pošlete na mail adika.janku@gmail.com nejlépe do 30.4 (případně do neděle 2.5.). V případě dotazů mě kontaktuje, jako vždy.


Úkol týdne - 7.4. - 16.4. - Pracovní list - Světová náboženství

Některé informace asi ještě neznáte, proto k vypracování používejte knihy, internet atd. Případně na stránce DĚJEPIS/STAROVĚK/PALESTINA, INDIE, ČÍNA je výňatek z mé učebnice, který vám může při řešení pomoci.


Úkol týdne - 31.3. - 7.4. - Pracovní listy - Starověká Čína a Minojská Kréta


Úkol týdne - 23.3. - 31.3. - Pracovní list - Starověká Palestina a Indie


Úkol týdne - 17.3. - 24.3. - Pracovní list - Egypt - Znalosti a Každodenní život


Úkol týdne - 10.3. - 17.3. - Pracovní list - Egypt - Stará a Nová říše


Úkol týdne - 3.3. - 10.3. - Pracovní list - Starověký Egypt


Úkol týdne - 24.2. - 3.3. - Pracovní list - Babylonská říše


Úkol týdne 17.2 - 24.2. - Pracovní list - Starověká Mezopotámie

Úkol týdne 10.2. - 17.2. - Pracovní list - Úvod do Starověku


Úkol týdne 20.1. - 10.2. - Pracovní list - Pravěk - Doba bronzová a doba železná

Některé informace v pracovních listech možná nebudete vědět, tak pro jistotu ještě přikládám příslušné stránky z učebnice, kde informace najdete. Nebo můžete informace hledat i na internetu. V případě dotazů, se na mě obraťte.


Úkol týdne 13.1. - 20.1. - Pracovní list - Pravěk - Doba kamenná

Některé informace v pracovních listech možná nebudete vědět, tak pro jistotu ještě přikládám příslušné stránky z učebnice, kde informace najdete. Nebo můžete informace hledat i na internetu. V případě dotazů, se na mě obraťte.


Úkol týdne 6.1. - 13.1. - Pracovní list - Úvod do studia dějepisu