HABSBURKOVÉ

U nás se za počátek novověku považuje nástup Habsburků na český trůn roku 1526

Třicetiletá válka

Prezentace - první Habsburkové, stavovské povstání a třicetiletá válka


Habsburská monarchie a Evropa po třicetileté válce


Prezentace: Habsburkové po třicetileté válce


PREZENTACE - Evropa v raném novověku (16. a 17. století)


Habsburská monarchie a Evropa v době osvícenství

Video: Český lev: Marie Terezie - nástup na trůn: 2.40 min

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1833-marie-terezie-nastup-na-trun 

Video: ˇČeský lev: : Reformy Marie Terezie: 2.40 min

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1834-reformy-marie-terezie 

Video: Český Lev: Školská reforma Marie Terezie

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1835-skolska-reforma-marie-terezie 

Video: Český lev: Josef II.: 2.40 min

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1837-josef-ii 

Video: Deset let vlády Josefa II.: 4.26 min

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4091-deset-let-vlady-josefa-ii<br>


HABSBURSKÁ MONARCHIE DO ROKU 1848


REVOLUČNÍ ROK 1848


HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POL. 19. STOL.