Přírodní vědy

NERVOVÁ SOUSTAVA


Tady několik odkazů k tématu:

Týden mozku 

Takto se jmenuje pravidelná akce pořádaná Akademií věd ČR, tento rok proběhne v termínu od 13. do 19. března. Koukněte na program, třeba vás něco zaujme. Na odkazu níže ale najdete online záznamy několika přednášek z předchozích let. Osmáci a deváťáci viděli část jedné z nich v hodině. Mrkněte na to, určitě tam každý najdete něco zajímavého.

https://www.tydenmozku.cz/zaznamy/

První pomoc člověku, který nedýchá - mozek, řídící orgán těla, neustále potřebuje přísun krve

Video ČT edu:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4353-prvni-pomoc-krok-za-krokem

ZRAK A SVĚTLO

ROZKLAD SVĚTLA
ROZKLAD SVĚTLA

prezentace pro sedmý ročník:

prezentace 8. a 9. ročník:

Jak funguje náš zrak? Jak vidíme barvy? Co jsou to vlastně barvy? O tématu světla a zraku, by se dalo hovořit dlouho. Tady je pár odkazů na zajímavá videa: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4810-videt-barevne?vsrc=vyhledavani&vsrcid=sv%C4%9Btlo 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4808-stavba-oka-a-jeho-vysetreni?vsrc=vyhledavani&vsrcid=zrak 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4809-jak-vidi-zvirata 


ZVUK A SLUCH

Samostatná práce 7.ročník : Jak se můžeme bránit nadměrnému hluku

CHUŤ A ČICH

Dozvěděli jsme, se na co reagují receptory na jazyku a v nose. Vyzkoušeli jsme rozpoznat chutě se zacpaným nosem. 

Samostatná práce 7.ročník

Odevzdávejte příští týden 31.3. společně s odpovědí na otázku: Jak dochází k zatmění Slunce?

Kdo nebude v pátek ve škole, může mi to poslat na e-mail. Připomínám, že do 31.3. si vybíráte témata projektů. Projekt si můžete vybrat až po odevzdání samostatné práce. (Podmínka pro zadání projektu). V případě, že samostatné práce neodevzdáte, nezpracováváte projekt, ale na konci tohoto bloku přírodních věd píšete test.

Ještě přidávám náměty na projekty. 

ORGANICKˇÁ CHEMIE

- zaměřeno na kyslíkaté deriváty uhlovodíků a látky vonné a chuťové

Na stránkách Českého rozhlasu je k poslechu příběh Aspirinu - léku, který založil odvětví farmacie:

https://dvojka.rozhlas.cz/aspirin-lek-ktery-zalozil-odvetvi-farmacie-8548318

V odkazu níže můžete kouknout na krátké video na téma Chemie kouření:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/9613-chemie-koureni

Kdo by si doma chtěl zkusit vyrobit vlastní jablečný ocet, může využít návod zde:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/7629-recepty/3443-jablecny-ocet/

Samostatná práce pro 7.ročník : 

Vyber si jeden pracovní list. Nebo udělej pokus z knihy Malý vědec a napiš protokol.

video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/5421-premena-energie 

K videu je pracovní list přeměna energie.

Z druhého pracovního listu si vyber příklady nebo otázky. U příkladu musíš zvládnout alespoň základní úroveň.

pracovní listy: 

Práce a výkon

Co je ve fyzice práce?

Jak vypočítáme výkon?

Jak funguje kladka a páka?

Jak se polohová energie přeměňuje v pohybovou a naopak?

Vkládám prezentaci, kde jsou všechny informace shrnuty:


Fosilní paliva - uhlovodíky

chemie

Co patří mezi fosilní paliva?

Jak vypadá molekula uhlovodíku?

Co se vyrábí z ropy?

Přidávám prezentaci. Soubor Pracovní list Energie obsahuje i část k Uhlovodíkům.

Energie

Jaké jsou druhy energie?

Kde je využíváme?

Jak se jeden druh energie mění v jiný?

Mizí někam energie?

Přehled informací najdete v prezentaci:

Samostatná práce pro 7.ročník : vyber si list s tématem energie nebo list na téma uhlovodíky. Přines na přírodní vědy 12.5.

Člověk a životní prostředí

Nejprve jsme se zabývali pojmem životní prostředí. Sedmáci a šesťáci, pak vybírali elektrárnu pro svou obec.

Přidávám shrnující prezentaci a články o elektrárnách:

Vývoj člověka

Nejprve jsme vyplňovali tabulku s vývojem plodu od prvního do devátého měsíce těhotenství. Snažili jsme se embryo či plod přirovnat velikostně k ovoci či zelenině. Pak si skupiny přečetly informace o postnatálním vývoji člověka a jednotlivé fáze nám představily. Ve volné hodině jsme se věnovali fylogenezi člověka, tedy předchůdcům moderního člověka.

Přikládám prezentaci na vývoj člověka od početí po smrt.

Přikládám pracovní list a informační texty k němu na téma Předci dnešních lidí.