7. třída - zadání 2020/2021

Do 8. února pracovní list Vrchol vlády Přemyslovců - 13. století.

Pracovní list najdete v sekci Středověk - Přemyslovci - Přemyslovské království na konci ( za Václavem III.) Všechny materiály potřebné ke zpracování jsou tamtéž. 

1.12. Samostatná práce ve škole - tematický okruh Společnost - Trojí lid. 

Stáhněte si a přečtěte materiály pod titulkem Ti, kteří pracují. 

Samostatná práce  - kdo ještě neudělal, pracuje na charakteristice typického představitele jedné ze společenských skupin , kterou si vybere (Ti, kteří bojují, Ti, kteří se modlí, Ti, kteří pracují - život, chování, čím se zabývá) nebo historické osobnosti, kterou jsme probírali (nejvýše na A4). 

Vezměte si domů, příště představíte na online hodině ostatním, kteří budou hádat, o koho se jedná. 

Kdo ještě neodevzdal všechny pracovní listy (níže ke stažení), využije času a přednostně pracuje na nich! Neodevzdané pracovní listy zadávám přes vánoce + něco navíc jako penále!


Úkol na 24.11  – První slovanské státní útvary 

Podklady pro pro pracovní list byste měli mít u sebe vytištěné.

Úkol na 24.11 - Pracovní listy I. Počátky českého knížectví, II. Přemyslovské knížectví

 Podklady  pro práci najdete v sekci Středověk - Přemyslovské knížectví. Vše jsme minule probírali, nově je přidaná stránka Vznik Svaté říše římské. 

On-line hodina z 3.11 se přesouvá kvůli nízké účasti na 6.11 v 8.30. Témata zůstávají stejná. 

3.11. 

Téma hodiny: výročí 28. října, přemyslovské knížectví

Sekce Kalendárium - přečtěte si texty a pusťte videa k výročí 28. října. Budeme o tématu společně diskutovat. Dále se budeme věnovat přemyslovskému knížectví, zopakujte si práci, kterou jste minule dostali jako domácí zadání


20.10.

Téma hodiny: Přemyslovské knížectví

Navazujeme na Svatého Václava, kterého jsme již probírali.Pusťte si videa a stáhněte texty o vládě přemyslovských knížat Boleslava I.  II.  Boleslava III. a jeho bratrů Jaromíra a Oldřicha. Seznamte se také s dobovými souvislostmi a životem svatého Vojtěcha, který byl osobností evropského formátu druhé poloviny 10. století.

Během několika dní bude publikován pracovní list na tato témata.