Přírodní vědy

Zde najdeš pracovní listy, články, které používáme v hodinách, a náměty na samostatnou práci

Aktuality

LEKCE SE PŘESOUVAJÍ NA ČTVRTEK

Blok Vědec v praxi do 14.6.

Navážeme na témata ze Dne Země

Blok můžete zakončit projektem, esejí, nebo testem s částí věnovanou čtení s porozuměním.

Zkontrolujte si jakými obory jste zakončovali minulé bloky! Máte dělat závěrečné práce ze všech oborů: fyzika, přírodopis, chemie.

Zkontrolujte si, že jste již alespoň jednou psali test nebo jste dělali projekt!

Informace k esejím a projektům:

Pracovní list k esejím

25. a 26.4.

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Les

Udržitelná móda

2. a 3.5.

Chov domácích zvířat, biodiverzita

Udržitelnost 

9 a 10.5.

Cirkulární ekonomika

Globální oteplování a tání ledovců

17.5. PÁTEK 

Lesní požáry, požární ochrana

Jaderná energie, radioaktivita

30.5. 

Prezentace Projektů, testy

13.6. a 14.6.

Co se nestihlo. Poslední možnost prezentovat projekt, psát test.

Změna programu vyhrazena!