Biologie

Tento školní rok se budeme věnovat lidskému tělu, našemu zdraví a rozvoji.

TEST přírodopis II. 

Test je povinný pro všechny, co nedělali prezentaci z druhého přírodopisného klubu.

Vyplnit do pátku 3.3.2023. Odevzdat Lence Richterové. 

Test jsem rozdala všem, kdo byli na prezentacích 17.2.2023. Pokud jsi chyběl/a stáhni si test zde nebo si okopíruj test z nástěnky ve třídě (sekce kluby). 

Pokud nemůžeš test napsat ze závažných důvodů (např. nemoc), napiš mi na e-mail. Domluvíme se na náhradní řešení/termín.

Lenka R.

Dúležité!

17.2.2023 prezentujeme projekty první hodinu klubu fyziky. Přijďte i na hodinu klubu přírodopisu, kam přineste vypracovanou samostatnou práci (pokud jste mi ji nezaslali na e-mail) : Pracovní list Rozmnožovací soustava a odpovědi na otázky z prezentace Vylučovací soustava.

Přikládám pracovní list Rozmnožovací soustava 1. a 2. stranu. Využít můžete materiály na nástěnce a encyklopedie ve školní knihovně.

Projekty

Své projekty mi posílejte na e-mail do 10.2.2023 do půlnoci

Termín zaslání první verze projektu je týden před prezentacemi, abych se k nim stihla vyjádřit než je budete přestavovat spolužákům. Prezentace jsou 17.2.2023

Kritéria hodnocení projektů:

  • včasný termín dodání
  • komunikace s učitelem při tvorbě. (zapracování připomínek a připravit si odpovědi na otázky, které Vám po přečtení prezentace pošlu.)
  • použití minimálně tří různých zdrojů, které budou uvedeny na konci prezentace.
  • použití vlastních slov v prezentaci. (Ne pouhé opisování nebo kopírování textů). Písemný projev stručný, nejlépe v bodech. Použití doprovodných obrázků.
  • Při prezentaci před spolužáky mluvit z hlavy, text na prezentaci mít jako oporu, ne ho číst. Bít připraven na možné dotazy spolužáků a učitele. (Samozřejmě není možné znát odpověď na všechno. Jde o to mít o tématu takové vědomosti, že ho budu umět spolužákům vysvětlit.) Prezentace by měla být na 5-10 minut.

Těším se na Vaše projekty

Lenka

Přikládám témata projektů

Trávicí soustava

Trávicí soustava slouží k zpracování potravy. Rozkládá živiny na využitelné části a vylučuje, co tělo nepotřebuje. Přidávám prezentaci a pracovní listy. 

Podle prezentace a článků o žaludku a střevech doplň do tabulky funkce jednotlivých orgánů a popiš obrázek.

Podle prezentace doplň informace do pracovního listu o játrech a slinivce břišní.

Přidávám pracovní list na Metabolismus. Najdete v něm i odkaz na video Nezkreslená věda o metabolismu.

Rozmnožovací soustava

Nejprve jsme si vysvětlili funkci hormonů v organismu a vývoj pohlavní soustavy. Dostali jste pracovní list na anatomii a fyziologii pohlavní soustavy a materiály k jeho vypracování.

Přidávám pracovní list na rozmnožovací soustavu

Pro samostudium přikládám i prezentaci Pohlavní soustava.

Vylučovací soustava

V hodině jsme si ukázali základní anatomickou stavbu vylučovací soustavy a pověděli si něco o její funkci. Pak jsme zkusili krátký kvíz na Umíme to.

Projděte si prezentaci a odpovězte na otázky uvedené u každého slidu. Odpovědi vypracujte písmě a přineste je na klub 17.2. nebo mi odpovědi pošlete na e-mail. Vypracování je hodnoceno 5 kredity.

Základní funkcí oběhové soustavy je zajišťovat oběh krve, rozvod živin (jiných potřebných látek

Svalová tkáň je tkáň, která vzniká z mezodermu a je specializovaná na pohyb. Veškerá svalová

Opora lidského těla je tvořena vnitřní kostrou, která ve spojení se svaly určuje tělu nejen tvar, ale i hybnost a tvoří cca 14 % celkové hmotnosti.