Biologie

Klub biologie: 

říjen - listopad: geologie

prosinec - leden: botanika

únor - březen: zoologie

duben - květen: lidské tělo

                                                                                                          

                                                                                                           
 


Individuální práce - vzhledem k vaší i mojí vytíženosti jsem se rozhodla, že místo závěrečné prezentace vám dám video ke shlédnutí.

Též také rozmnožovací či reprodukční systémem je soustava orgánů a žláz, které mají za úkol tvořit pohlavní buňky s unikátní genovou informací a tuto informaci následně předat na potomky. Orgány pohlavní soustavy lze rozdělit na vnitřní (varlata, vaječníky) a vnější (penis, vulva). K těmto orgánům patří také přídatné orgány, mléčné žlázy u žen....

Slouží k zachycení a zpracování podnětů působících na organismus a zajištění odpovídající reakce na ně.

Soustavu orgánů zajišťující výměnu plynů mezi krví a vnějším prostředím těla. Soustavu tvoří dýchací cesty (nosní dutina, nosohltan, hrtan, průdušnice a průdušky) a plíce. Výměna vzduchu v plicích se děje dýchacími pohyby, které provádí dýchacími svaly. Nejdůležitějším dýchacím svalem je bránice.

Trávicí soustava zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků. Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení. Člověk má trávicí soustavu dlouhou téměř 8 metrů a ve svém průběhu se člení, kroutí a různě rozšiřuje. Probíhá od ústního až k řitnímu otvoru a je...

Pohybová soustava je orgánová soustava mnoha tkání a orgánů živočichů podílející se společně na vytváření pohybu. Společně s opěrnou soustavou vytvářejí pohybový systém.

Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

patří do třídy obratlovců a v současné době osídlují téměř celý svět. Patří mezi teplokrevné organizmy - udrží si svoji teplotu stálou.

Vyvinuli se v druhohorách z plazů (blízcí příbuzní dinosaurů). Jsou dobře přizpůsobeni k letu.

Plazi jsou obratlovci, jejichž tělo je pokryté tuhými rohovitými šupinami nebo štítky, popř. kostěnými deskami. Vyskytují se v teplých oblastech - tropech a subtropech. Plazi nemají stálou tělní teplotu - jsou studenokrevní (teplota těla závisí na teplotě okolního prostředí).