Dýchací soustava a oběhová soustava

17.05.2021

Dýchací soustava

Soustavu orgánů zajišťující výměnu plynů mezi krví a vnějším prostředím těla. Soustavu tvoří dýchací cesty (nosní dutina, nosohltan, hrtan, průdušnice a průdušky) a plíce. Výměna vzduchu v plicích se děje dýchacími pohyby, které provádí dýchacími svaly. Nejdůležitějším dýchacím svalem je bránice.

Oběhová soustava

Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) - slouží zejména k transportu živin, plynů, hormonů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa.

Tři základní typy krevních cév

 • tepny: vedou krev od srdce a mají silnou stěnu;
 • vlásečnice: konečné sítě;
 • žíly: vedou krev z kapilár do srdce.

Tři hlavní části oběhové soustavy člověka

 • velký oběh: tělní, systémový. Začíná v levé srdeční komoře, odkud je okysličená krev tepnami odváděna do celého těla. Odkysličená krev je pak přiváděna žílami do pravé síně v srdci.
 • malý oběh: plicní. Začíná v pravé srdeční komoře. Odtud je odkysličená krev vedena tepnami do plic. Z plic je přiváděna okysličená krev do levé síně srdeční.
 • srdce: pumpa oběhového systému. Činnost srdce: 1 tep (puls) = systola (stah) + diastola (uvolnění).

Funkce v těle

 • přenáší kyslík do tkání a odvádí CO2;
 • rozvádí živiny z trávicí soustavy do jater (vrátnicový oběh) a z jater do orgánů celého těla;
 • odvádí odpadní látky do ledvin (vznik moči) a do kůže (vzniká pot);
 • rozvádí po těle hormony z endokrinních žláz (žlázy s vnitřní sekrecí) a teplo (čímž řídí termoregulaci);
 • zprostředkovává obranu organismu proti choroboplodným zárodkům - tvorbou protilátek a mechanickým zničením;
 • oběhová soustava vytváří a udržuje stálé vnitřní prostředí.

Krevní tlak

 • tlak, kterým působí protékající krev na stěnu cévy;
 • hodnota tlaku krve je různá v různých částech krevního řečiště;
 • tlak závisí na odporu v cévách, činnosti srdce, celkovém množství obíhající krve;
 • kolísá v průběhu srdečního cyklu (srdeční revoluce), který zahrnuje:
  • stah srdečního svalu (systola)
  • následující uvolnění (diastola)