EVROPA - RANÝ STŘEDOVĚK

 

První středověké státy - prezentace


FRANSKÁ ŘÍŠE

FRANSKÁ ŘÍŠE - PREZENTACE


BYZANTSKÁ ŘÍŠE

BYZANTSKÁ ŘÍŠE - PREZENTACE


ARABSKÁ ŘÍŠE

ARABSKÁ ŘÍŠE - PREZENTACE

SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ

Vznik Svaté říše římské v 10. století - text z učebnice

Dějepis: Středově,. počátky novověku, Nová škola 2016, str. 35