8. třída - zadání 2020/2021

Zde najdete zadání pro úkoly týdne.

Úkol týdne 19.5. - 26.5. 

Úkolem týdne je pracovní list na téma Velké francouzské revoluce (dostali jste na hodině)


DO 29.4 povinný pracovní list Habsburská monarchie 17/18. století (sekce Novověk)

Možno též vypracovat nepovinné pracovní listy Evropa a Habsburkové po třicetileté válce, Barokní společnost, Barokní kultura a umění

Stále také můžete shlédnout až do konce Komenského Labyrint světa a ráj srdce (čt edu), na jednu stranu shrnout stručně obsah včetně závěru, k čemu Poutník došel. Ohodnoceno 5 kredity. 


Do 26.3 minimálně jeden z pracovních listů na téma Habsburkové (doporučuji alespoň dva)


Do 19.3 podívejte se na videa příprava staroměstské exekuce a Poprava 27 českých pánů 

Připravte si k diskuzi odpověď na otázky:  Jakým způsobem potrestal Ferdinand své protivníky po porážce stavovského povstání? Koho nechal popravit? 


Do 11.2. Pracovní list Čechy po husitské revoluci

Pracovní list a materiály k vypracování najdete v sekci Husité - Pohusitská doba


Do 11.2 Pracovní list Jagellonci

Pracovní list a materiály k vypracování  najdete v sekci Jagellonci


Do 28.1. - Pracovní list Doba husitská (kdo ještě nedodal)

 Pracovní list a materiály k vypracování najdete v sekci Husité - Husitské války nebo v mailu


1.12. Samostatná práce ve škole na téma Husitské hnutí

Z webu si stáhněte a přečtěte materiály pod sekcí Husitství - Husité - hlavní směry a program, Husitské bitvy a zbraně a Konec husitských válek. 

Rozdělte si dílčí témata na samostatnou práci v hodině (formát 1 až 2 strany A4): 

Tematické okruhy  - Jan Žižka, Zikmund Lucemburský ve vztahu k husitům, Husitské zbraně a  taktika, Nejznámější husitské bitvy - bitva na Vítkově, bitva u Domažlic, bitva u Lipan, ale můžete i další, je jich hodně.  

Projekty nasdílejte na web, budete prezentovat na online hodině příští týden. 


Kdo ještě nemá hotové pracovní listy Přemyslovci a Lucemburkové (ke stažení níže), pracuje přednostně na nich, aby je mohl ihned odeslat! Neodevzdané pracovní listy dávám za úkol přes vánoce + přidám něco navíc jako penále!


Samostatná práce místo online hodiny 20.11 - zašlete nejpozději do 26.11. 

Níže si stáhněte pracovní list Lucemburkové. Kdo ještě neposlal, nezapomeňte na již minule zadaný pracovní list na téma Přemyslovci. 

Podklady pro práci najdete v sekci Středověk - Lucemburkové a Středověk - Přemyslovci- Přemyslovské království 


Změna rozvrhu: Od tohoto týdne hodina dějepisu přesunuta z úterků na pátky. Příští hodina bude tudíž místo 10.11 až 13.11. Nezapomeňte zaslat pracovní list, který byl do 9.11 - viz. níže. 


Do pondělka 9.11. Pracovní list - opakování PřemyslovciSekce KALENDÁRIUM 

přečtěte si texty a pusťte si videa k výročí 28. října. Budeme o tématu společně diskutovat. V druhé polovině hodiny se budeme věnovat Lucemburkům, osvěžte sto téma, které jsem vám minule zadala k domácí práci.