Užitečné odkazy


Internetová jazyková příručka. https://prirucka.ujc.cas.cz/

Má slovníkovou část (přes 111 000 hesel) a výkladovou část. Slovníková část je propojena s jazykovými daty z Akademického slovníku cizích slov (ASCS), Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ) a Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ). Na rozdíl od tištěných příruček jsou zde tabulky tvarů. Slovníková část je pomocí hypertextových odkazů propojena s výkladovou částí.


Slovník spisovného jazyka českého. https://ssjc.ujc.cas.cz/

Pozor! Citlivý na diakritiku, při hledání sloves je třeba zadávat starší tvary infinitivu, které končí na -ti.


Příruční slovník jazyka českého. https://psjc.ujc.cas.cz/

Pozor! Citlivý na diakritiku, při hledání sloves je třeba zadávat starší tvary infinitivu, které končí na -ti.


Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR. https://dotazy.ujc.cas.cz/


Cermat – jednotná přijímací zkouška. https://prijimacky.cermat.cz/