skupina 2

Skupina: Inna, Šimon, Karel, Matyáš, Mariana, 

v době distanční výuky - PONDĚLÍ 13:45

Učivo z Českého jazyka - doplněné a vyhodnocené cvičení zašli každý pátek, tak jak tomu bylo na jaře, na můj email - n.herinkova@seznam.cz děkuji.
 

Doplněk

26.04.2021

Doplněk závisí na 2 členech: na slovesu (přísudku) a zároveň na podstatném jméně nebo případně zájmeně (většinou podmětu nebo předmětu).

Předmět je větný člen, který vždy nějak souvisí s přísudkem věty, rozvíjí ho. Nejedná se o základní větný člen, to znamená, že není nutný k tomu, aby věta vůbec vznikla. Vyjadřuje osob, zvíře nebo věc, kterých se děj týká, přímo je zasahuje.

Je základní větný člen => s podmětem tvoří základní skladební dvojici. Ptáme se na něj podobně jako na sloveso co podmět dělá (Mirek čte.), co se s ním děje (Mirek roste.).

Každá věta se skládá z větných členů a každý z těchto větných členů plní ve větě nezastupitelnou funkci. V češtině rozlišujeme následující větné členy: