Co si zopakovat na závěrečnou práci?

24.05.2021

Hlavní větné členy - druh přísudku (slovesný, jmenný se sponou a bezespony)

Vedlejší větné členy - umět určit

Klasická doplňovačka běžných gramatických jevů