9. ročník

Typickými odchylkami od pravidelné mluvnické stavby věty, které se většinou hodnotí jako syntaktické nedostatky, jsou: anakolut, zeugma, atrakce a kontaminace vazeb.

Přímá řeč

08.02.2023

K tomu procvičování vedlejších vět podmětných a předmětných - 92 / 1, 2, 3; 93 / 1, 2.

Souvětí

08.02.2023

Souvětí se skládá ze dvou a více vět, které jsou buď hlavní, nebo vedlejší. Věta hlavní může stát samostatně, věta vedlejší nemůže stát samostatně - věta vedlejší vyjadřuje větný člen věty hlavní. Podle toho, který větný člen věta vedlejší zastupuje, můžeme určit tyto druhy vedlejších vět: