EVROPA A SVĚT V NOVOVĚKU

EVROPA V 16. a 17. STOLETÍ

PREZENTACE: EVROPA V RANÉM NOVOVĚKU

(ANGLIE, FRANCIE, ŠPANĚLSKO)

RUSKO A POLSKO

Východní Evropa v 18. století

Pracovní list - Habsburská monarchie v době osvícenství

Pracovní list - Východní Evropa v 18. století

1 strana 3 kredity


VZNIK USA

Text- učebnice Dějepis - novověk, Nová škola

Pracovní list - Vznik USA

KOLONIE - text - učebnice Hravý dějepis- Novověk, str. 15-16

VÁLKA SEVERU PROTI JIHU - text - učebnice Hravý dějepis - Novověk, str. 98-99

VIDEA:

Video: První kolonie v Severní Americe

https://www.youtube.com/watch?v=bSYZ41xJYqg 

Video: History of USA: Every year

https://www.youtube.com/watch?v=A7Q8R_Ekx_8 

Video - Byl jednou jeden člověk 21: Amerika 

https://www.youtube.com/watch?v=-lGc02-SFT8