8. ročník

Shrnutí vychází z Internetové jazykové příručky (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=153)

Spojka a může signalizovat poměr slučovací nebo odporovací. Pokud je užita v poměru slučovacím, čárku před a nepíšeme. Pokud si místo spojky a můžeme říct ale, jedná se o poměr odporovací a čárku před a píšeme. Dnes mám od rána dobrou náladu, a (=ale) nevím proč.

Vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou věty řídící. (Sponou je sloveso být, bývat, stát, stávat se v hlavní větě.)

Vyjadřuje doplněk věty řídící. Závisí na slovese věty řídící a zároveň i na podstatném jméně věty řídící (ve funkci podmětu či předmětu).

Vyjadřuje přívlastek některého podstatného jména věty řídící. VV přívlastková bývá připojena vztažnými zájmeny (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) nebo vztažnými příslovci (kde, kdy, kam) nebo spojkami (že, aby).