Věta vedlejší přívlastková

15.03.2023

Vyjadřuje přívlastek některého podstatného jména věty řídící. VV přívlastková bývá připojena vztažnými zájmeny (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) nebo vztažnými příslovci (kde, kdy, kam) nebo spojkami (že, aby).

Např. Přinesla bábovku, která krásně voněla.


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky – VV předmětné a přívlastkové, shoda přísudku s podmětem 3.