STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST


Život ve městě ve středověku

Královská města založena ve 13. století

královská a poddanská města

Podoba středověkého města

Měšťané a ostatní obyvatelé 

Městská řemesla


Život v 16. a 17. století


KŘESŤANSTVÍ

PREZENTACE: Šíření křesťanství v Evropě a organizace křesťanské církve 

PREZENTACE: DĚJINY KŘESŤANSTVÍ (do 11. stol.)