8. ročník ČESKÝ JAZYK

Zde najdeš probrané učivo z lekcí. Po lekci procvičuj a upevňuj učivo.

Větný člen může být tvořen jedním slovem, někdy ho ale může tvořit i spojení více slov. Větné členy dělíme na základní a rozvíjející.

Doplněk

14.03.2022

Doplněk závisí na 2 členech: na slovesu (přísudku) a zároveň na podstatném jméně nebo případně zájmeně (většinou podmětu nebo předmětu).