Opakování na závěrečný test

23.05.2022

Zopakujte si učivo od konce ledna do této doby na webových stránkách zde.

Test dělejte svědomitě, nechvátejete.