9. ročník ČESKÝ JAZYK

Zde najdeš probrané učivo z lekcí a zadání úloh k procvičování. Každý týden očekávej úkol na umimecesky.cz a v modrém sešitku.

Sdílím patrně nejlepší materiál s vysvětlením a příklady psaní čárek v češtině. Doporučuji uschovat si pro studium na střední škole.

Jste první deváťáci, kteří opouštějí naši školu - a to je velká chvíle jak pro vás, tak i pro nás, vaše průvodce. Věřím, že poslední předávání vašich vysvědčení se neobejde bez účasti Jany a nějakého slavnostního proslovu, který si k vám připraví. :-) Překvapte i vy a podpořte slavnostní ráz této chvíle vlastním proslovem, který si připravíte a...

Máte po přijímačkách, takže další procvičování v umimecesky už ode mě nenajdete. Myslím, že toho bylo letos až dost. Dokončete si tedy ještě sešitek a odevzdejte mi ho příští týden ke kontrole. Zapíšu vám za něj kredity.

V umimecesky najdete nová cvičení hlavně k procvičení interpunkce (čárky ve větě) a frazeologie (rčení, přísloví, pranostiky...). Dodělejte si taky sešitek. A hlavně: Hodně štěstí u zkoušek!