Úlohy k provičování: 8. - 14. 3. (a literatura, sloh)

08.03.2022

1. V umimecesky jsou nové úlohy. Pokud budete mít s některou problém, něco nebude jasné, ozvěte se mi. 

2. Individuálně pokračujte v práci na sešitku. Cvičení si kontrolujte podle zadní kontroly (klíč řešení). Až budete mít celý sešitek hotový, můžete mi ho odevzdat a já vám připíšu kredity. Pokud narazíte na cvičení nebo nějakou jeho část, kterou potřebujete vysvětlit, dejte mi vědět. 

Příští týden bude prezentovat Jami a Naty. 

Literatura

Karel Havlíček Borovský a Karel Hynek Mácha

1. Dnes jsme narazili v pomůcce na Karla Havlíčka Borovského a Karla Hynka Máchu. Jejich životní osudy i dílo jsou velmi odlišné, přesto můžeme zejména v jejich literárním odkazu najít určité paralely. Shody a rozdíly mezi oběma básníky zaznamenejte do Vennova diagramu. Zkuste najít co nejvíc rozdílů i něco, co tyto dva významné autory 19. století spojovalo (např. to, že oba tvořili v 19. století a psali básně :-))

Pro připomenutí, co je Vennův diagram:

Známý diagram, v němž se velmi přehledně porovnávají dvě věci (jevy, postavy atd.) a znázorňují, které rysy mají společné, a které naopak jedinečné. https://www.svetgramotnosti.cz/Clanek/60/7-ctenarskych-technik-ktere-stoji-za-to-vyzkouset-dil-2

Prázdný Vennův diagram jsem vám nechala u Markéty.

2. A u Markéty jsem vám nechala ještě PL k Havlíčkovým Tyrolským elegiím. Vypracujte ho prosím třeba v úterý ráno místo lekce,  kterou byste jinak měli s Katkou. :)