NOVOVĚK

  Od objevení Ameriky roku 1492 do vypuknutí první světové války v roce 1914


VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

Velká francouzská revoluce + Císařská Francie a napoleonské války - text učebnice

Dějepis, Nová škola, Novověk,str. 35-40

Velká francouzská revoluce + Jakobínská diktatura - prezentace


FRANCIE ZA NAPOLEONA

Francie za Napoleona - prezentace


NÁRODNÍ OBROZENÍ

Národní obrození - prezentace


SPOLEČNOST V 19. STOLETÍ

Společnost na přelomu 18. a 19. století - prezentace


PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

1. průmyslová revoluce - prezentace

2. průmyslová revoluce - prezentace


HABSBURSKÁ MONARCHIE DO ROKU 1848

HM do roku 1848 - prezentace


REVOLUČNÍ ROK 1848

Revoluce 1848 - prezentace


HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POL. 19. STOL.

Prezentace Rakousko - Uhersko (HM v 2. polovině 19. století)