PŘEMYSLOVCI

České knížectví v 10. století - Přehled přemyslovských knížat, vláda Boleslava I. a Boleslava II., život ve druhé polovině 10. století