Přemyslovské knížectví

26.10.2020

České knížectví v 10. století Přehled přemyslovských knížat, vláda Boleslava I. a Boleslava II., život ve druhé polovině 10. století

České knížectví za prvních Přemyslovců - prezentace

Bořivoj, svatý Václav, Boleslav i.,II.,III

České knížectví za prvních Přemyslovců - text z učebnice

Dějepis: Středověk, počátek novověku, Nová škola 2016, str. 29 - 37

Video: Český lev - Boleslav II. Pobožný, 2.40 min

https://edu.ceskatelevize.cz/boleslav-ii-pobozny-5e441a68f2ae77328d0a6c34 

Život, smrt a odkaz sv. Vojtěcha

Dobové souvislosti – Vznik Svaté říše římské

Krize českého státu na přelomu tisíciletí

České knížectví v 11. a 12. století

České knížectví v 11. a 12. století - prezentace 

Břetislav I. a stabilizace českého knížectví

Video: Český lev - Břetislav a Jitka

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1756-bretislav-a-jitka

První čeští králové

Video: Český lev - Vratislav II. první český král

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1757-vratislav-ii-prvni-cesky-kral

Video: Český lev - Král Vladislav I.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1761-kral-vladislav-i


Dobové souvislosti - Arabská říše

Video: Pár minut historie - arabské výboje 3.34

https://www.youtube.com/watch?v=6ldHiLvbVe0

Video: Pár minut historie - počátky islámu 3.21

https://www.youtube.com/watch?v=vPT-LAX7P9k

Dobové souvislosti - Křížové výpravy