Sloh

Vypravování

12.10.2022

- slohový postup, který zachycuje děj, zasazený do prostoru a času, a zápletku