Občanská výchova

Velice zajímavé učivo.
 

Z historie politických stran u nás Politická strana je organizovaná skupina občanů s podobnými názory na řízení společnosti, kteří se dobrovolně sdružují za účelem získání podílu na politické moci v zemi (prostřednictvím vítězství ve volbách). Počátky politických stran, jak je známe v dnešní podobě, jsou spojeny s Francouzskou revolucí. Jejich zrod...

Moc ve státě

14.06.2020

Po mnoho staletí byla moc ve státě v rukou panovníka. Logicky přišlo období, kdy si nejvýznačnější osobnosti uvědomovaly nutnost vyjádřit svrchovanou moc lidu (Jean Jacques Rousseau - představitel Francouzské revoluce) a teoreticky zpracovat a do života uvést myšlenky dělby práce. Charles-Louis de Montesquieu je jedním z tvůrců rozdělení státní...

Historie naší ústavnosti souvisí s existencí různých státních útvarů na našem území. Můžeme rozlišit tři základní etapy ústavního vývoje:

Stát

31.05.2020

Stát Než vznikl první stát, uplynulo hodně času. Původní lidská společnost žila bez potřeby budovat stát či státy. Z dějepisu víme, že základní společenskou jednotkou byl rod, který tvořili pokrevně příbuzní. Vzhledem k tomu, že jedinec mohl jen velmi obtížně zabezpečit svou obživu, musel žít v rodové společnosti. Nutností byla společná práce a...

Práva dětí

24.05.2020

Všechny děti mají v životě jedno společné - svá práva

Lidská práva

15.04.2020

Každý člověk by měl znát základní práva, která jako lidská bytost má od narození až do své smrti.