Práva dětí

24.05.2020

Všechny děti mají v životě jedno společné - svá práva

Před 25 lety složili zástupci většiny zemí světa slib všem dětem, že budou prosazovat a chránit jejich práva. Vznikla tak Úmluva o právech dítěte, která vyjmenovává všechno důležité, co mladé generace potřebují ke svému správnému vývoji, růstu a zapojení do společnosti. Úmluva o právech dítěte se vztahuje na všechny děti bez ohledu na to, kde se narodily, jakou mají barvu pleti či vyznání.

Za čtvrt století se díky podporovatelům UNICEF podařilo dosáhnout velkého pokroku: dvakrát více dětí než před 25 lety se dožije ve zdraví svých pátých narozenin, ještě nikdy v celé historii lidstva nechodilo do školy tolik dětí. Mnoho výzev je však ještě před námi. Více než 6,6 milionu dětí ročně zemře na choroby, jejichž vzniku umíme s pomocí lékařské péče zabránit. Miliony dětí stále nemají přístup ke vzdělání, nemají střechu nad hlavou, dostatek jídla či pitné vody. Některé jsou vystaveny násilí, zneužívání a diskriminaci.