DĚJINY UMĚNÍ V HISTORICKÉM KONTEXTU

PRAVĚK - prezentace

STAROVĚK - STAROORIENTÁLNÍ STÁTY - prezentace

STAROVĚK - ANTIKA - ŘECKO - prezentace

STAROVĚK - ANTIKA - ŘÍM - prezentace

UMĚNÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU - Byzanc, arabská říše, franská říše - prezentace

ROMÁNSKÝ SLOH - prezentace

GOTICKÝ SLOH - prezentace

RENESANCE - prezentace

KULTURA

Jednotlivé kulturní slohy

PRAŽSKÝ HRAD  - prezentace


ROMÁNSKÁ KULTURA

Románská kultura - hlavní znaky (projekt)


GOTICKÁ KULTURA

Gotická kultura

Gotická katedrála  - opěrný systém, lomený oblouk a ozdobné prvky 

https://www.youtube.com/watch?v=BFA_YuDhndg

Gotické sochařství a malířství


RENESANČNÍ KULTURA

Renesance - prezentace

Humanismus X renesance

VIDEA:


BAROKNÍ KULTURA

PREZENTACE: UMĚNÍ BAROKA A ROKOKA

Videa: 

Baroko v Čechách

Video: Dějiny udatného českého národa 2.41 min

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1827-baroko-v-cechach 

Barokní umění

Video: Dějiny udatného českého národa 2.21 min

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1830-barokni-umeni 


KLASICISNÍ KULTURA

Kultura a umění na přelomu 18. a 19. století

KLASICISMUS A EMPÍR - PREZENTACE

ROMANTISMUS A REALISMUS

ROMANTISMUS A REALISMUS - PREZENTACE