STAROVĚK

Od vzniku písma a prvních států do pádu Západořímské říše roku 476 n.l.