NA ROZHRANÍ STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU 

Za počátek novověku se většinou považuje rok objevení Ameriky, ale někdy se uvažují i tyto další přelomové události, které jsou časově blízké. Všechny ovlivnily společnost natolik, že v krátkém období došlo k významným změnám tehdejšího uspořádání světa. To ovlivnilo myšlení lidí a rozšířilo jejich obzory

PÁD KONSTANTINOPOLE 1453

Dobytí Konstantinopole Turky znamenalo konec existence Byzantské říše, která existovala více než tisíc let. Přímo navazovala na antickou římskou říši, respektive na východořímskou říši, která vznikla dělením původní říše na východní a západní část v roce 395 n.l.

Pád Konstantinopole - prezentace

https://www.youtube.com/watch?v=f6uRVtsKtgE 

Pár minut historie - historie Byzantské říše ve středověku včetně pádu Konstantinopole

https://www.youtube.com/watch?v=acQfLO5T6SE 

VYNÁLEZ KNIHTISKU cca 1450

Vynález knihtisku znamenal středověkou informační revoluci. Převratné myšlenky reformátorů církve se tak mohly dostat k širokým vrstvám obyvatelstva.

Rozdíl mezi tvorbou středověkých rukopisů a knihtiskem:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5183-vznik-stredovekych-rukopisu-a-knihtisk 

REFORMACE - Martin Luther 1517

Reformace - prezentace

https://www.youtube.com/watch?v=MSr1V1WXdIY 

Humanismus a renesance

OBJEVNÉ PLAVBY - objevení Ameriky 1492

Zámořské objevy - prezentace

https://www.youtube.com/watch?v=nsXY88xw9wE