Příslovečné určení

07.03.2022

Pro příslovečné určení platí:

 • Vyjadřuje okolnosti děje nebo stavu.
 • Ptáme se na něj: Kde? Kdy? Jak? Proč? Za jakým účelem? Z jaké příčiny? Za jakých podmínek? atd. (V létě na stromě rostla jablka. Kdy na stromě rostla jablka? V létě. Kde rostla v létě jablka? Na stromě.)

Druhy příslovečného určení (PU):

 1. PU místa
  • Ptáme se na něj: Kde? Odkud? Kudy? Kam?
  • Pes vlezl do boudy. Kam vlezl pes? Do boudy.
 2. PU času
  • Ptáme se na něj: Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak často? Jak dlouho?
  • Včera jsem přišla pozdě. Kdy jsem přišla pozdě? Včera.
 3. PU způsobu
  • Ptáme se na něj: Jak? Jakým způsobem?
  • Vypadalo to hezky. Jak to vypadalo? Hezky.
 4. PU míry
  • Ptáme se na něj: Do jaké míry? Jak moc? Nakolik?
  • Vypadalo to docela hezky. Jak moc hezky to vypadalo? Docela.
 5. PU příčiny
  • Ptáme se na něj: Z jaké příčiny? Proč?
  • Kvůli dešti nešli na výlet. Proč nešli na výlet? Kvůli dešti.
 6. PU účelu
  • Ptáme se na něj: Za jakým účelem?
  • Připili si na zdraví. Za jakým účelem? Na zdraví (aby byli zdraví).
 7. PU podmínky
  • Ptáme se na něj: Za jakých podmínek?
  • Za deště nikam nepůjdu. Za jakých podmínek nikam nepůjdu? Za deště.
 8. PU přípustky
  • Ptáme se na něj: I přes co? Navzdory čemu?
  • Navzdory dešti šli ven. Navzdory čemu šli ven? Navzdory dešti.