Souvětí - věta hlavní a vedlejší

16.05.2022

Určování hlavních a vedlejších vět

S tímto učivem se setkáte nejčastěji na základní škole kde je větným rozborům věnována velká pozornost. Určitě se naučte perfektně určovat jednotlivé věty, protože je to základní předpoklad k bezchybnému určování čárek ve větě.

Hlavní věta

  • Je věta v souvětí, která není závislá na jiné větě a může tedy stát i samostatně mimo souvětí jako věta jednoduchá.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu hlavní větu.
  • Značení ve větném rozboru: VH.
  • Na hlavní větu se nelze zeptat!

Vedlejší věta

  • Je to věta v souvětí, která je závislá na jiné řídící větě. Vedlejší věty jsou závislé na větě hlavní nebo jiné větě vedlejší.
  • Poznáme ji podle toho, že nemůže stát samostatně bez své řídící věty.
  • Značení ve větném rozboru: VV.
  • Na vedlejší větu se můžeme zeptat!

Bála seVH, aby se jí nevysmáli.VV Proč se bála?Aby se jí nevysmáli.

Další příklady:

Chtěla jsemVH, aby mi maminka koupila panenkuVV.

Když pomyješ a uklidíšVV, uvařím něco dobréhoVH.

Vyšlo slunceVH a vzduch se příjemně oteplilVH.