Větné členy 3

11.04.2022

Postup provedení grafického rozboru věty jednoduché

V tu chvíli bzučení vzdáleného letadla ustalo.

1. Určíme základní skladební dvojici

Kdo, co? Bručení Co dělalo? Ustalo

ZSD = Bzučení ustalo

2. Na ostatní větné členy se ptáme řídícím větným členem a otázkou, odpovídáme závislým větným členem. Řídící a závislý větný člen tvoří skladební dvojici.

Jaké bzučení? Bzučení letadla. Ptáme se otázkou jaký, a proto slovo letadla je přívlastek. Rozvíjející větný člen letadla je ve větě až za řídícím větným členem bzučení, proto se jedná o přívlastek neshodný.

Jakého letadla? Vzdáleného letadla. Ptáme se otázkou jaký, a proto slovo vzdáleného je přívlastek. Rozvíjející větný člen vzdáleného je ve větě před řídícím větným členem letadla, proto se jedná o přívlastek shodný. Všimněte si, že slovo letadla je zároveň řídící i závislý větný člen.

Kdy ustalo? V chvíli. Ptáme se otázkou kdy, a proto je slovo v chvíli příslovečné určení času. Předložky, spojky a částice nejsou samostatnými větnými členy.

V jakou chvíli? Tu. Ptáme se otázkou jakou, a proto je slovo tu přívlastek. Rozvíjející větný člen tu je ve větě před řídícím větným členem chvíli, proto se jedná o přívlastek shodný.

3. Ve větě jednotlivé větné členy označíme a naznačíme závislosti.

4. Zakreslíme graf věty.

Zkuste si udělat rozbor vět, a potom podle videa zkontrolujte svůj postup........