Interpunkce v souvětí souřadném

03.05.2023

Stále pokračujeme v procvičování interpunkce v souvětí souřadném.

Jsou-li dvě věty hlavní spojeny beze spojky, čárku mezi nimi píšeme.

Jsou-li dvě věty hlavní spojeny jinou spojkou než „a, i, ani, nebo, či“, čárku mezi nimi píšeme.

Jsou-li dvě věty hlavní spojeny spojkou „a, i, ani, nebo, či“, je třeba určit poměr mezi těmito větami:

1. Jsou v poměru slučovacím – čárku nepíšeme,

2. jsou v jiném poměru – čárku píšeme.


Úkol týdne

Část je zadaná v Umíme česky (mě/mně), část opět kviz přes google forms (čárky v souvětí souřadném). https://forms.gle/5e2VGnXPgXMqP4yL8