Věta vedlejší přísudková

29.03.2023

Vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou věty řídící. (Sponou je sloveso být, bývat, stát, stávat se v hlavní větě.)

Krajina kolem Sázavy je, jako by ji vymaloval. Jirka byl, jako by ho vyměnili.