Funkční styly a slohové postupy - opakování

01.03.2023

Úkol týdne

Přijímačkové testy 16, 17, 10; dvojice řešených a neřešených úloh.

Sami si procvičujte pravopis na Umíme česky.