Příslovečné určení I

19.04.2021

Pro příslovečné určení platí:

 • Vyjadřuje okolnosti děje nebo stavu.
 • Ptáme se na něj: Kde? Kdy? Jak? Proč? Za jakým účelem? Z jaké příčiny? Za jakých podmínek? atd. (V létě na stromě rostla jablka. Kdy na stromě rostla jablka? V létě. Kde rostla v létě jablka? Na stromě.)

Druhy příslovečného určení (PU):

 1. PU místa
  • Ptáme se na něj: Kde? Odkud? Kudy? Kam?
  • Pes vlezl do boudy. Kam vlezl pes? Do boudy.
 2. PU času
  • Ptáme se na něj: Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak často? Jak dlouho?
  • Včera jsem přišla pozdě. Kdy jsem přišla pozdě? Včera.
 3. PU způsobu
  • Ptáme se na něj: Jak? Jakým způsobem?
  • Vypadalo to hezky. Jak to vypadalo? Hezky.

Cvičení - snad tam je jen času, místa a způsobu :-)

https://www.umimecesky.cz/rozbory-prislovecne-urceni-1-uroven/2260