Pohybová soustava

29.04.2021

POHYBOVÝ SYSTÉM

Pohybová soustava je orgánová soustava mnoha tkání a orgánů živočichů podílející se společně na vytváření pohybu. Společně s opěrnou soustavou vytvářejí pohybový systém.

POHYBOVÝ SYSTÉMU ROZDĚLUJEME NA ČTYŘI NEDĚLITELNÉ SLOŽKY

 1. opěrnou (pasivní) - tvoří ji kosti a klouby
 2. výkonnou (aktivní) - tvoří ji svaly a vazy
 3. řídící (regulační) - tvoří CNS a periferní nervový systém
 4. zásobovací (infrastrukurální) - tvoří ji cévy, zabezpečující přísun potřebných látek na činnost pohybového systému

SVALOVÁ SOUSTAVA

 • Svalová soustava tvoří okolo 40% hmotnosti našeho těla
 • Ovlivňuje volní i autonomní pohyby těla
 • Základní vlastností svalů je kontraktilita = schopnost smrštění a zkracování
 • Sval je funkční jednotka aktivního pohybového aparátu

DĚLÍ SE

Podle typu

 • Hladkou svalovinu - není vůlí ovladatelná (ve střevech, žaludek)
 • Příčně pruhovanou svalovinu - vůlí ovladatelná (biceps, břišní svalstvo)
 • Myokard - srdeční svalovina (umožňuje pravidelné stahy srdce)

Podle funkce

 • Ohybače - dvojhlavý sval pažní
 • Natahovače - trojhlavý sval pažní
 • Odtahovače - krátký odtahovač palce
 • Přitahovače - krátké přitahovače prstů
 • Svěrače - svěrač močového měchýře

Podle směru svalu

 • Přímý - přímý břišní sval
 • Šikmý - sval lýtkový
 • Příčný - sval hrudní

Podle uložení

 • Prsní
 • Čelní

Podle stavby

 • Dvojhlavý
 • Trojhlavý
 • Čtyřhlavý

VAZY A ŠLACHY

KLOUBY

Kloub je spojení dvou a více kostí. Skládá se z pouzdra a kostních konců a slouží k pohybu těla.

Dělení

Dle počtu kostí

Dle tvaru styčných ploch

KOSTI

 • Šlachy spojují sval a kost, přenášejí svalovou sílu na kost, nebo chrupavku a ukládají elastickou energii
 • Vazy spojují kosti, stabilizují klouby a vymezují rozsah pohybu
  • Jednoduché - dvě kosti
  • Složené - tři a více kostí
  • Kulovitý (ramenní kloub)
  • Vejčitý (zápěstní)
  • Sedlový (palec ruky)
  • Kladkový (loketní kloub)
  • Válcový (loketní kloub)
  • Plochý (nosič a čepovec)
  • Kosterní soustava tvoří pevnou oporu těla, chrání orgány a tvoří jí 206 kostí.
  • Kost je na konci kryta chrupavkou, tělo kosti kryje okostice
  • V kostní tkání jsou osteocyty (kostní buňky), díky kterým vnímáme bolest při poškození.
  • Vetšina kostí osifikuje z chrupavky (důležitá role při porodu)