Obratlovci - Plazi

24.03.2021

Plazi jsou obratlovci, jejichž tělo je pokryté tuhými rohovitými šupinami nebo štítky, popř. kostěnými deskami. Vyskytují se v teplých oblastech - tropech a subtropech. Plazi nemají stálou tělní teplotu - jsou studenokrevní (teplota těla závisí na teplotě okolního prostředí).

Anatomie:

  • Dokonalejší oběhová soustava - srdce má 2 síně a 2 komory, krev okysličená

se ale částečně mísí s odkysličenou - nedokonalost přepážky mezi srdečními

komorami (nejdokonaleji vyvinuté srdce mají krokodýli).

  • Dýchají výhradně plícemi.
  • Mezi ústní a nosní dutinou je tzv. "Jacobsonův orgán" (rozpoznání pachů) - pomocí jazyka (např. hadi) jsou k tomuto orgánu dopraveny pachové molekuly - rozpoznání kořisti na velkou vzdálenost.
  • Mají dokonalejší nervovou soustavu než obojživelníci - objevuje se druhotná

kůra u koncového mozku, mají dokonaleji vyvinuté smysly - např. schopnost

rozpoznávat nepatrné změny teplot (i okem - termovize), barevné vidění.

Rozmnožování:

Plazi jsou odděleného pohlaví, oplození je vnitřní.

U plazů nalezneme všechny tři typy rozmnožování:

  • Vejcorodost

Plazi kladou vajíčka výhradně na souš, vajíčka mají podobnou stavbu jako

ptačí - na povrchu je pevný obal (kožovitý nebo skořápka), uvnitř bílek a

žloutek - ten vyživuje zárodek. Vejcorodost je u plazů nejčastější. Některé

druhy (krokodýli) se starají o hnízdo s nakladenými vajíčky.

  • Vejcoživorodost

Vývoj jedince probíhá ve vajíčku uvnitř těla samice, mláďata se líhnou při

vlastním kladení vajec nebo bezprostředně po něm - slepýš křehký.

  • Živorodost

Velmi vzácné, zárodek se vyvíjí v těle samice, je vyživován primitivní

placentou - scink, ještěrka živorodá.

Vývoj plazů:

Plazi se vyvinuli asi před 300 milióny lety z obojživelníků - krytolebců. Ti

přestali klást vajíčka do vody, vytvořily se pevné obaly vejce. Zdokonalilo se

srdce, plíce i mozek. Končetiny se plně přizpůsobily pohybu na souši.

Pradávní plazi se přizpůsobili životu ve všech prostředích:

  • vodě - ryboještěři
  • vzduchu - ptakoještěři
  • souši - dinosauři

masožraví - pohyb po zadních končetinách

býložraví - pohyb po všech čtyřech končetinách