Inspirativní materiály

01.11.2023

Zde najdeš odkazy na zajímavá videa a články k tématům přírodních věd.

Videa

Fyzika 

Zrychlení, volný pád:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/472-zrychleni

https://edu.ceskatelevize.cz/video/473-volny-pad

https://edu.ceskatelevize.cz/video/472-zrychleni

Zrychlení Top Gear: https://www.youtube.com/watch?v=B2FKIHWoVfM

Zrychlení 0-400-0 za 42 s: https://www.youtube.com/watch?v=PkkV1vLHUvQ

Co je elektřina? https://www.youtube.com/watch?v=fM0MiUarinU&list=PL3r1xGSQfP9TBwvTqYEf6E-L9duHQbnir 

Proud, napětí, odpor jako chování vody:

https://www.youtube.com/watch?v=7P39ayMdBN8&list=PL3r1xGSQfP9TBwvTqYEf6E-L9duHQbnir&index=8 

Archimédův zákon

https://www.youtube.com/watch?v=UodGr6RtjNY 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

https://www.epet.cz/obnovitelne-a-neobnovitelne-zdroje-z-ceho-se-vyrabi-elektrina-v-cr-/

https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/how-is-eu-electricity-produced-and-sold/

Globální oteplování

https://edu.ceskatelevize.cz/video/806-globalni-oteplovani  
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/navody-na-pokusy/889-globalni-oteplovani-tani-ledu-a-fyzika-1 

Jaderná energie

https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w&t=335s 

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk 

Chemie

Typy chemických reakcí: https://www.youtube.com/watch?v=I-L0i6neWaM

Vyčíslování chemických rovnic: https://www.youtube.com/watch?v=2_W_b2ckI9U

https://www.youtube.com/watch?v=nTotY6KAJ1I

https://www.youtube.com/watch?v=he9UBHo0kZ4

https://www.youtube.com/watch?v=yKQz9W5yUTk

Chemické reakce:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6122-pokus-reakce-zinku-se-sirou

https://edu.ceskatelevize.cz/video/3499-pokus-reakce-amoniaku-s-kyselinou-chlorovodikovou

https://edu.ceskatelevize.cz/video/3436-pokus-reakce-horciku-s-manganistanovou-dezinfekci

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6118-pokus-priprava-vodiku

Průběh chemických reakcí, vliv různých faktorů na rychlost reakce:

 https://www.youtube.com/watch?v=H0HAPGmE5MI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIdbyOogl-o 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/3411-pokus-vliv-teploty-na-reakci 

Periodická soustava prvků

https://www.youtube.com/watch?v=rz4Dd1I_fX0 

https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U 

Zajímavosti ze života Mendělejeva k poslechu záznamu Českého rozhlasu:

https://dvojka.rozhlas.cz/mendelejevova-tabulka-prvku-kdyz-se-o-ni-dozvedel-svet-jeji-objevitel-zrovna-8945013

Lekce Nekovy

Podívejte se na videa o uhlíku, dusíku, kyslíku a fosforu. Do badatelského deníku si vypište jejich vlastnosti. Můžete k tomu využít přiloženou tabulku.

Videa:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1496-fosfor-jeho-formy-vyskyt-a-pouziti

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2790-drahocenny-uhlik

https://edu.ceskatelevize.cz/video/194-slozeni-vzduchu-vlastnosti-dusiku-a-kysliku

 

Přírodopis

Jak loví žába https://www.youtube.com/watch?v=MFlHHG57V2U  

Pohyby rostlin:

https://www.youtube.com/watch?v=XTi6eDeKkQI 

https://www.youtube.com/watch?v=DhITXtENPrU

https://www.youtube.com/watch?v=LjCzPp-MK48&list=PLKAtuWmksiV2GE-JxP6YesBdJ2gVTMKNy

https://www.youtube.com/watch?v=UoL1dg3SzOI&list=PLKAtuWmksiV2GE-JxP6YesBdJ2gVTMKNy&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=jiVIz8R0JWI

https://www.youtube.com/watch?v=NlUparIDfzE

https://www.youtube.com/watch?v=8u9lX62_M4k

migrace lososa https://www.ceskatelevize.cz/porady/15751364204-v-proudu/223562280170005/

dýchání: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6044-jak-ryby-dychaji-pod-vodou 

teplota těla ektotermních živočichů:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7889-co-ovlivnuje-teplotu-tela-ektotermnich-zivocichu 

zázraky přírody ryby, obojživelníci, plazi

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/2808-ryby-paryby-a-obojzivelnici/28330-perutyni/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-poradu/36160-zaby/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-poradu/42077-oman-plazi/

Lekce Savci

V odkazu najdete inspirativní videa a pracovní list ke stažení (stačí kliknout na materiály ke stažení). Vytiskněte si pracovní list a vyplňte ho.

https://edu.ceskatelevize.cz/namet/savci 


Články

Přírodopis

Rostliny-pohyby-světlo-pokusy :