Úkol do 7. 6. - Zamyšlení nad Komenským a čtenářský deník

26.05.2022

Pusť si několik dílů kresleného Labyrintu světa a ráje srdce (https://www.ceskatelevize.cz/porady/13280847483-labyrint-sveta-a-raj-srdce/) a zamysli se nad následujícími otázkami.

1. V jaké fázi života psal Komenský tuto knihu? Přehodnotil někdy své závěry, k nimž v knize došel, nebo se s nimi ztotožňoval až do konce života?

2. Z této knihy pochází několik známých citátů. Alespoň dva vygoogli, zapiš si je a zamysli se nad jejich platností v 21. století. Funguje dle tebe svět, jak ho popsal Komenský, stále stejně i v 21. století, nebo už jsou Komenského postřehy o světě a jeho moudra (citáty) přežitkem?

Svůj názor podpoř několika argumenty.

"Ano, tenhle citát platí dodnes, protože.... / Ne, takhle už dnes svět nefunguje, protože....."

3. Poutníkovi rádcové Všudybud a Mámení oplývají spoustou zajímavých vlastností. Přiřaď jednotlivé vlastnosti ke správnému rádci:

marnost

pružný krok

ten/ta, který/á provází;

pronikavý pohled;

hbitý jazyk,

ten/ta, který/á ukazuje

------------------------------------------------------------------

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Kdo jste mi ještě nedávali ke kontrole zápisy o četbě, tak prosím o sdílení na whatsapp. Děkuji.