Úkol do 21. 6. - Myšlenková mapa o JAK

07.06.2022

SLOH

Vytvoř myšlenkovou mapu o Janu Ámosi Komenském (jeho době, životě a jeho díle) ve stejném duchu, jako byla myšlenková mapa o W. Shakespearovi, kterou jste vyplňovali cca před měsícem. Pro připomenutí ji znovu přikládám v příloze.

Informace do mapy čerpej z Wikipedie nebo z úkolu o J. A. Komenském, který jste tu měli k 23. 5.  (ZDE) Dej si záležet, tento úkol je hodnocen jako sloh, tj. až 8 kreditů, pokud bude práce zcela v pořádku. 


LITERATURA

Platí stále úkol z minulých týdnů, který jsme nekontrolovali. 

Pusť si několik dílů kresleného Labyrintu světa a ráje srdce (https://www.ceskatelevize.cz/porady/13280847483-labyrint-sveta-a-raj-srdce/) a zamysli se nad následujícími otázkami:

1. V jaké fázi života psal Komenský tuto knihu? Přehodnotil někdy své závěry, k nimž v knize došel, nebo se s nimi ztotožňoval až do konce života?

2. Z této knihy pochází několik známých citátů. Alespoň dva Komenského citáty (klidně i z jiných jeho knih) vygoogli, zapiš si je a zamysli se nad jejich platností v 21. století. Funguje dle tebe svět, jak ho popsal Komenský, stále stejně i v 21. století, nebo už jsou Komenského postřehy o světě a jeho moudra (citáty) přežitkem?

Svůj názor podpoř několika argumenty.

"Ano, tenhle citát platí dodnes, protože.... / Ne, takhle už dnes svět nefunguje, protože....."

3. Poutníkovi rádcové Všudybud a Mámení oplývají spoustou zajímavých vlastností. Přiřaď jednotlivé vlastnosti ke správnému rádci:

marnost

pružný krok

ten/ta, který/á provází;

pronikavý pohled;

hbitý jazyk,

ten/ta, který/á ukazuje