7.5. Čištění odpadních vod

10.05.2021

Ve skupinová práce na materiálu k čističce odpadních vod.

Prakticky jste si pak vyzkoušeli vytvořit odpadní vodu a tu opětovně vyčistit.