12.3. Chemická vazba dokončení

12.03.2021

Dnes jsme dokončili téma chemická vazba. Seznámili jste se s pojmy elektronegativi, polární, nepolární, iontová chemická vazba. 

Připomněli si co vše se dá vyčíst z PTP. (počet protonů v jádře atomů, počet vrstev el. obalu, do jaké skupiny prvků patří, v jaké je periodě, český název, rel. atm. hmotnost atd.)

Taky pojmy atom, molekula, sloučenina, anion(záporně nabitý) kationt (kladně nabitý)

Vkládám vám pracovní list obsahující z velké části práci v hodině, soubory z whiteboardu s vaší prací a znovu prezentaci k tématu.