18.1. Síla

11.01.2021

18.1. Společně jsme prošli témata gravitace, síla, výpočet gravitační sily země, znázornění a skládání sil. Vše najdete v dokumentu.  

Plus můžete využít materiály: 

Video z vyučovací hodiny o účincích síly najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=y4ionR-DfJU

Video o gravitaci najdete zde https://edu.ceskatelevize.cz/gravitace-5e4424294908cf0125157fb5

Video o rozdílu mezi tíhou a hmotností najdete zde https://edu.ceskatelevize.cz/tiha-a-tihova-sila-5e44190017fa7870610ed2c8

Video o skládání sil (stejného, opačného směru i různověžných sil) zde: https://www.youtube.com/watch?v=GCC2iU1S5kc

Video o působení sil najdete zde https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150004-pusobeni-sil/

Materiály z učebnice pro 6. a 7. ročník v přiložených souborech.

Shrnutí najdete v dokumentu Síla shrnutí

Soustřeďte se na pojmy jako: síla - jednotka, značka, Popis síly, působení síly, původce síly, velikost síly, partnerská síla.Znázornění síly, Gravitační síla

ÚKOL: Do příští hodiny opět vytvořte zápisky z videa tentokrát o síle