4.1. Rychlost

03.01.2021

4.1. se sejdeme na mém ZOOMu v 10:30. 

Budeme opakovat (můžete si připomenout z informací z 14.12.) výpočty rychlosti a převody jednotek, a ukážeme si grafický záznam pohybu. Připravte si kalkulačku, psací pomůcky, pravítko, 

Připravte si také vše co jste zjistili/vyzkoušeli/ našli k vaší individuální práci z klubu mechanika. 

Vkládám příklady k výpočtům, vypočtěte a zkontrolujte a spolu s postupem výpočtu mi zašlete alespoň dva příklady z každé barvy. 

Zapište si z dnešní hodiny, převod m/s na km/h a zpět a vzorce výpočet v,s a t a vložte do portfolia. 


Dále vkládám vaše řešení úkolu z práce s grafy. Zadání bylo:

Grafické znázornění pohybu na čtverečkovaném pozadí

  1. zaznamenej do grafu pohyb housenky 5cm/s, želvy 12cm/s, žáby 1cm/s

  • vytvoř tabulky kde vypočteš, kde je "zvířátko" v t=1s, 2s, 3s ...

  • zaznamenej do grafu (čas vždy na vodorovné ose)

  1. zaznamenej jak graf vypadá, když želva nejdříve dožvýká salát a až po 2s se vydá na cestu a žába podvádí a začne rovnou na 10cm dráhy

  2. Co vše vyčteš z grafu? odpověz na otázky jako kdy/ kde se potká želva a housenka, kdy budou od sebe 5cm, Jak se projeví na grafu že nezačíná na startu?