4) VELIČINY - čas

10.05.2020

Čas je základní fyzikální veličina. Základní jednotka času je sekunda, další jednotky času jsou minuta, hodina, den, milisekunda. 

V historii se měřil čas slunečními hodinami, kratší doby přesýpacími hodinami. Dnes jsou hodiny založeny na stálosti kmitavého pohybu. Ve většině hodin a hodinek na baterie kmitá křemenný krystal. Přesný čas se vysílá do mnoha rádiem řízených hodin. K praktickému měření kratších dob se používají stopky. Ruční měření stopkami je zatíženo chybou danou rozdílností reakční doby. 

Pokus pro zdatné studenty - pro tento pokus je nutné mít připravené pomůcky. Nejdůležitější je mít přesné stopky, je možné použít i stopky v mobilu. Vzhledem k délce experimentu, je vhodné si připravit i jídlo, pití, peřinu a nabíječku. Co budeme zkoumat? Otázka zní: Kolik hodin stihneme naměřit, za 24 hodin? Doporučuji po celou dobu stopky bedlivě sledovat, aby vám neutekla ani minutka. Kdy začnete sledovat, zda ráno nebo o půlnoci, či jindy, to nechám na vašem uvážení.